lauantai 15. elokuuta 2009

Opintomatkoja maan viisaille

Kun maan suurin ammattijärjestö vaihtoi keväällä puheenjohtajaa, maan suurin sanomalehti kysyi omalta viisastenkerholtaan, onko nykymuotoisella ammattiyhdistysliikkeellä tulevaisuutta. Useimmat vastaajat pitivät ammatillista järjestäytymistä välttämättömänä ja tarpeellisena, mutta moittivat suomalaisia liittoja työttömien, pätkätyöläisten, nuorten ja naisten unohtamisesta. Tuttu luettelo myös kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen sisällä jo pitkään käydyssä keskustelussa.

Jotkut vastaukset saivat kuitenkin toivomaan, että joukolle maan viisaita järjestettäisiin pikimmiten opintomatkaohjelma ammattiyhdistystietouden kannalta opettavaisiin kohteisiin.

Historiantutkija Markku Ruotsilan voisi esimerkiksi lähettää pitkälle opintomatkalle Guatemalaan, Filippiineille tai Thaimaahan. Hän toivoi ay-liikkeen näivettyvän mahdollisimman nopeasti pois, jotta ”suomalainen demokratia, talous ja jokainen omaa vapauttaan ja päätäntävaltaansa arvostava yksilö” voisivat paremmin. Kohdemaissa Ruotsilan visio on toteutunut sikäli, että ammattiyhdistysliike on näivettynyt, näivetetty tai pamputettu pois tai lähes olemattomiin. Niinpä historioitsija voisi nyt omin silmin havainnoida, miten tässä ihannetilassa voivat demokratia ja talous sekä vapauttaan ja päätösvaltaansa arvostavat yksilöt.

Helsingissä ilmestyvän englanninkielisen Six Degrees -lehden päätoimittaja Alexis Kouros taas on ehdottomasti ansainnut opintomatkan Kiinaan. Hänen mielestään ammattiliittojen pitäisi muuttua työvoimanvuokraustoimistoiksi, jotka solmisivat jäsentensä kanssa työehtosopimuksia ja myisivät tai vuokraisivat niitä joustavasti työnantajille. Kiinan vientiteollisuusvyöhykkeellä Kourosin visio on jo osittain toteutunut. Siellä huomattavan osan työvoimasta välittävät alan vuokrayhtiöt, vieläpä virallisen ammattijärjestön suojeluksessa. Yrityksille järjestelmä on tavattoman joustava, ja sosiaaliset seuraukset ovat kohtalaisen helposti havainnoitavissa.

Ruotsilan, Kourosin ja muutaman muun visioita ammattiyhdistysliikkeestä voisi pitää vitsinä, elleivät ne niin hätkähdyttävästi palauttaisi mieleen Suurta Suunnitelmaa, joka maailmalla tunnettaan neoliberaalina projektina. Sen perusajatus - talouden, kaupan, investointien ja rahaliikkeiden vapauttaminen kaikenlaisesta sääntelystä - on edennyt maailmalla pitkälle. Finanssikriisi ja talousromahdus ovat tosin heikentäneet sen suosiota, mutta moni odottaa ja toivoo jo sen uutta tulemista.

Lukemattomissa maissa uusliberalismin opinkappaleet on ajettu sisään myös työmarkkinoille ja työelämään. Niiden mukaan työlainsäädännön tulisi olla mahdollisimman väljä, työaikoja ja muita työsuhteen ehtoja tulisi säännellä mahdollisimman vähän, eikä työsuhdetta tulisi kuormittaa palkallisilla vapailla, äitiyslomilla tai muilla sosiaalietuuksilla. Missään tapauksessa työntekoa ei pitäisi säädellä millään lain minimirajat ylittävillä sopimuksilla. Ja luonnollisesti tämä malli toteutuu puhtaimmillaan, kun ammattiyhdistysliike on tavalla tai toisella siirretty marginaaliin.

Kun kansainvälinen työjärjestö ILO ja kansainvälinen ammattiyhdistysliike lanseerasivat aikanaan käsitteen Decent Work, ihmisarvoinen työ, sen keskeisimpiin väittämiin kuului, ettei ihmisen työ ole kauppatavaraa. Jos työ typistetään pelkäksi markkinoilla myytäväksi ja ostettavaksi hyödykkeeksi ja työsuhde ostosopimukseksi, riisutaan työnteolta samalla sen tärkeimmät sosiaaliset ja inhimilliset ulottuvuudet ja työnantajalta kaikki työn teettämiseen liittyvä yhteiskunnallinen vastuu. Juuri tähän neoliberaali projekti työelämässä pyrkii. Ja juuri tähän kansainvälinen ammattiyhdistysliike viittaa nimittäessään kehitystä termillä Race to the bottom, kilpailu pohjalle saakka.

Tuleva europarlamentaarikko Sampo Terho (perus) esitteli alkukesästä television ajankohtaisohjelmassa vaalityöntekijänsä, Vietnamista Suomeen muuttaneen naisen, joka pyörittää Helsingissä omaa ravintolaansa. Katsojat saivat tietää, ettei tuleva euroedustaja ole muukalaisten vihaaja ja että on olemassa myös perussuomalaisille kelpaava mallikelpoinen maahanmuuttaja: itsensä kovalla työllä elättävä, nurkumaton raataja. Ja mikä parasta, tämä malliyksilö haluaisi siunata omalla työmoraalillaan kaikkia suomalaisia.

Vietnamilaisrouvan mielestä Suomessa on nimittäin liikaa etuja ja liian vähän ahkeruutta, liian tiukat sopimukset, palkkaehdot ja työajat. Parempi olisi, jos suomalaiset(kin) suostuisivat tulemaan työhön miten lyhyeksi ajaksi tahansa, milloin tahansa vain työnantaja sattuu tarvitsemaan, ravintoloitsija opetti.

Juttu toi mieleen tuoreen tutkimusraportin, jossa kerrottiin kiinalaisten suuryritysten invaasiosta Afrikkaan. Raportin mukaan kiinalaiset yhtiöt tuovat mukanaan tuhatmäärin kiinalaisia työntekijöitä, vaikka tarjolla olisi runsaasti myös halpaa mustaa työvoimaa.

Miksi?

Siksi, että afrikkalaisia palkatessaan voi joutua noudattamaan lain mukaisia työaikoja ja palkkaehtoja – ellei halua ammattiliiton puuttuvan asiaan. Kiinalainen tuontityöläinen taas mukautuu täysin työnantajan tarpeisiin. Hän suostuu työskentelemään työnantajan määräämällä palkalla mihin vuorokaudenaikaan tahansa, miten pitkiä jaksoja tahansa ja millaisissa oloissa tahansa. Eikä hän osaa kaivata ammattiliittoa apuun.

Sellaiseen maailmaanko meidänkin tulisi pyrkiä?

___________________________________________________________
Julkaistu kolumnina Toimihenkilöunionin PRO-lehdessä elokuussa 2009